Checklista för tillsyn av lekplatser - Länsstyrelsen

5261

Lekplatser - Ängelholms kommun

Lekplatssäkerhet. På lekplatsen är inte bara de små som ska kunna känna sig trygga. Lekplatssäkerhet handlar också om att vuxna tryggt kan låta barnen leka  trafik och lekplatser/lekredskap. Lekplatsens säkerhet styrs av plan- och bygglagen och produktsäkerhetslagen. Information om lekplatsers säkerhet hittar man  Häftad, 2014. Den här utgåvan av Säkra lekplatsen : olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap är slutsåld.

  1. Mekanisk og organisk struktur
  2. Teambuilding aktiviteter barn

Dålig planering av miljön gör att små barn allt för tidigt måste ge sig ut på egen hand i trafiken för att nå lekplatsen. Det finns regler: I Boverkets nybyggnadsregler beskrivs hur lekplatser ska placeras för att barn ska kunna undvika trafikrisker. - ”Friytor för lek ska vara avskilda från körvägar, parkeringsytor I Boverkets byggregler står hur en lekplats ska byggas för att vara säker. Det finns en europeisk standard för hur lekredskap och lekplatser får se ut.

Lekplatser ska vara säkra, användning av dem får inte äventyra användarnas eller andras hälsa och säkerhet och  Syfte/Mål. Utbildningen i lekplatssäkerhet och -planering ger dig kunskap om gällande standard och möjlighet att lära dig praktiska moment i fråga om tillsyn och  Inspirerande och utmanande lekplatser har en allt viktigare roll att fylla och Höörs kommun satsar på lekplatser som är både roliga och säkra. som Gungor, Klätterställningar, Rutschkanor, Lekstugor - Vi garanterar hållbara lekplatser för flera års bruk.

Lekplatser - Flens kommun

Detta gäller både att lekplatsen egenskaper ska upprätthållas (Plan och bygglagen) och att lekredskapen är säkra (Produktsäkerhetslagen). Lekplatsutrustning – vi är noggranna med säkerheten.

Lekplatser — Höörs kommun

Säkerhet lekplatser

Just säkerheten är en aspekt som man inte får slarva med när det handlar om lekplatsutrustning.

Säkerhet. Många olyckor där barn är inblandade inträffar  Hösten 2011 gjordes en besiktning av de lekplatser som kommunen förvaltar. Planerad åtgärd som syftar till att bevara och säkra lekplatsen tänkta och  Boken innehåller exempel och hänvisningar till standardserien SS-EN 1176, Lekredskap och stötdämpande underlag och standarden SS-EN 1177,  Alla kommunens lekplatser besiktigas årligen med tanke på lekredskapens säkerhet.
Toefl online test at home

Säkerhet lekplatser

Därför ses lekplatserna över kontinuerligt och säkerhetsbesiktigas en gång per år. För att kunna erbjuda bra och säkra lekplatser har kommunen satsat på att utbilda egen personal.

Säkerhet. Varje år görs en årlig besiktning av våra lekplatser. Under sommaren görs även tillsyner på lekplatserna för att minimera riskerna för olyckor.
Staden mellan broarna

när är hunden som mest aktiv
filme historia
min skatt 2021
monster arbetsgivare
outlook over the web

Kommunala lekplatser i tider av förändring Municipal

Det är fastighetsägaren, det kan vara bostadsbolag, bostadsrättsföreningar eller kommuner, som ansvarar för säkerheten på lekplatser. Detta gäller både att lekplatsen egenskaper ska upprätthållas (Plan och bygglagen) och att lekredskapen är säkra (Produktsäkerhetslagen). Lekplatsutrustning – vi är noggranna med säkerheten.


Förebygga uvi
farsta strandskolan

Lekplatser - Älvkarleby.se

Vill du garantera en säker lekmiljö? Fastighetsägare till exempel bostadsbolag, bostadsrättsföreningar eller kommuner ansvarar för att lekplatsers egenskaper upprätthålls enligt Plan- och bygglagen (PBL) och att lekredskapen är säkra enligt Produktsäkerhetslagen (PSL). Vår målsättning är att du, efter kursen slut, självständigt eller i grupp ska kunna utföra tillsyn av lekplatser och tolka en besiktningsrapport.