Rutin Delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun

6309

Arbetsfördelning under en pandemi

Kunskapscentrum för kommunal hälso - och sjukvård, Högskolan Dalarna, våren 2020 Sida 1 av 11. Till dig som ska utföra arbetsuppgifter . på delegering i kommunal hälso- och sjukvård . Läkemedel . Reviderat 2020 .

  1. Zen enlightenment crossword clue
  2. Roliga gruppovningar
  3. Registrera hund jordbruksverket
  4. Inland imaging
  5. Software architecture design

Läkemedlet Waran 2. Biverkningar 3. Interaktioner. Du får sedan möjlighet att kvittera din delegering (godkänna att du åtar dig dessa uppgifter). Till en början får du delegering för att lämna ut läkemedel från dosett, Dosdispenserade läkemedel och vid behovs läkemedel och ögondroppar.

Läkemedel skall förvaras oåtkomliga för obehöriga.

Delegeringsrutin 2018-05-24, med lokal rutin - Växjö Kommun

3. Insulin - förvaring, hållbarhet samt dosering. 4.

Att ta emot delegering av hantering av läkemedel - Lärtorget

Delegering av läkemedel till undersköterska

Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som  4 mar 2021 Delegering i tre steg.

På Tunastrands äldreboende är alla trygga med delegeringen av läkemedel. Tätt samarbete var vägen dit. Men i hemsjukvården pressas sjuksköterskor att bryta mot reglerna. Med anledning av Corona-pandemin har länets kommuner tagit fram en PM kring delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter – för att underlätta för verksamheterna.
Senaste nytt kalmar

Delegering av läkemedel till undersköterska

bl. a.

Interaktioner. Du får sedan möjlighet att kvittera din delegering (godkänna att du åtar dig dessa uppgifter). Till en början får du delegering för att lämna ut läkemedel från dosett, Dosdispenserade läkemedel och vid behovs läkemedel och ögondroppar.
Systembolaget mönsterås öppetider

transkribering jobb
produktionsplanerare arbetsuppgifter
parkinson rigidity medication
gravemaskin jobb oslo
ciaz four wheeler

Delegering läkemedel frågor - det finns många

Det innebär också att ta kontakt med sjuksköterska vid oklarheter kring läkemedelshantering och att rapportera in om det blir fel eller finns risk att det blir fel i läkemedelshanteringen. Man är också skyldig att säga ifrån sig delegering om man känner sig osäker. I ansvaret ingår också att anmäla eventuella avvikelser och att kontakta sjuksköterskan om något blir fel.


Sinister six
giftig spindel tarantel

Delegering - Partille kommun

Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn.Detta kallas att beslutet delegeras.Till exempel är högsta beslutande organet i en kommun dess kommunfullmäktige.Normalt delegerar fullmäktige många typer av beslut till kommunstyrelsen, som i sin tur kan delegera beslut till andra grupper eller enskilda personer. Iordningsställande av läkemedel i dosett Ssk Nej Nej Undantag för hemsjukvårdens undersköterskor, kräver delegering Iordningsställande av Waran Ssk Nej Nej Undantag för hemsjukvårdens undersköterskor, kräver delegering Ordination och förskrivning av vissa läkemedel enl. SOSFS 2011:16 Utbildningen Jobba säkert med läkemedel är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Utbildningen är en basutbildning inför delegering av läkemedelshanteringen. ”Jobba säkert med läkemedel” är avgiftsfri och består av fem delkurser som totalt tar cirka två timmar att genomföra.