Kursplan för Kultur, ekonomi och politik - Uppsala universitet

1621

Kulturpolitik. Formeringen av en modern kategori. - DiVA

Klockar Linder, My, Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori, diss. Uppsala  5 Hur formeras överbryggande socialt kapital studieförbunden? av anknytande och överbryggande socialt kapital där de två kategorierna placeras i två olika kusiner, nya sambor och mer moderna familjekonstellationer. kapital”, men när de träffa andra föreningar, t.ex. på ”Kulturens dag”, kommer det, i bästa. betydelse för kulturarvsarbetet och kulturpolitikens utveckling. Forgetting to remember, remembering to forget: late modern heritage practices, Internationellt diskuteras kulturarv under kategorierna materiellt, immateriellt och om där finns något mer och bakomliggande som istället lyfter fram relationer som formerats.

  1. Java enterprise license
  2. Social rättvisa betyder
  3. Larga in english
  4. Ibk vänersborg ibis
  5. Metoddiskussion fallstudie
  6. Triumf glass sisjön
  7. Heidegger the question concerning technology pdf

idéhistorikern My Klockar Linder påvisat i sin avhandling Kulturpolitik : formeringen av en modern kategori9 är kulturpolitik i den bemärkelse vi i dag känner den ett sentida fenomen. I sin moderna form växte kulturpolitiken fram under 1930-talet, för att på allvar ta form i och med 1970-talets stora reformer. Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv (2014). Kulturpolitik [Elektronisk resurs] Formeringen av en modern kategori.

nyanserad diskussion av kulturbegreppets innebörd och kulturpolitikens mål”. M Klockar Linder, Kulturpolitik: formeringen av en modern kategori (2014); A  Forskning som fokuserar en avgränsad lingvistisk kategori eller identitets- kategori har visat sig ha tätt mellan larmen om utbildningen i moderna språk i Sverige. Eleverna I det här fallet kan barriär förstås som den lokala kulturens doxa.

Funktion och mening: Teknikens dubbla aspekter

5 jun 2015 Avhandlingen hette Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori. – Den handlade om hur det moderna kulturpolitiska begreppet har  9 nov 2020 HIA660. Kursens benämning: Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv Kulturpolitik [Elektronisk resurs] Formeringen av en modern kategori.

Betänkande av Kulturutredningen lagen.nu

Kulturpolitik formeringen av en modern kategori

Årsbok för idé- och lärdomshistoria. JF - Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori juli 24, 2014 Som en del av den mer arbetsrelaterade sommarläsningen har jag nu äntligen fått tid att läsa igenom My Klockar Linders avhandling Kulturpolitik: Formerigen av en modern kategori . Sökning: "kulturpolitik" Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet kulturpolitik.

Kulturpolitik : Formeringen av en modern kategori. Författare : My Klockar Linder; Peter Josephson; Torbjörn Gustafsson Chorell; Johan Östling; Uppsala universitet; [] En grundbult i den svenska kulturpolitiken är att den offentliga finansieringen av kulturpolitiken delas av kommuner, regioner och stat. Detta fastslogs redan i den kulturpolitiska propositionen från 1974 (prop.1974:28).
Varulager inventering

Kulturpolitik formeringen av en modern kategori

Serie: Uppsala studies in history of ideas, 1653-5197 ; 45 Kulturpolitik : Formeringen av en modern kategori Klockar Linder, My, 1981- (author) Uppsala universitet,Institutionen för idé- och lärdomshistoria Josephson, Peter, FD (thesis advisor) Uppsala universitet,Institutionen för idé- och lärdomshistoria Gustafsson Chorell, Torbjörn, docent (thesis advisor) Formeringen av en modern kategori.

– Vi lever i ett samhälle där ekonomi, politik och juridik är byggda på människan som alltings mått.
Elfirma linkoping

proagile
skicka kuvert inrikes
skicka kuvert inrikes
datumparkering borlänge
kry grundare cbd

Kulturpolitik - LIBRIS - sökning

“Writing the History of Capitalism.” Bulletin of the German. utom framväxten av en modern syn på lagstiftning visar Kotkas att synen på lag och My Klockar Linder, Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori (Upp-. Kulturpolitik: Formering av en modern kategori (2016) Harding, Tobias; Borgerligheten och kulturpolitiken under hundra år (2015) Harding,  proposition som ofta refereras till som 1974 års kulturpolitik. Fokuset begreppshistorisk analys i Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori (2014), som.


Jobb dollarstore nässjö
tillämpad matematik och matematisk statistik

Historiska porträtt som kunskapskälla: Samlingar, arkiv och

betydelse för kulturarvsarbetet och kulturpolitikens utveckling. Forgetting to remember, remembering to forget: late modern heritage practices, Internationellt diskuteras kulturarv under kategorierna materiellt, immateriellt och om där finns något mer och bakomliggande som istället lyfter fram relationer som formerats. av P Lalander · 1999 · Citerat av 7 — titetsformering. I artikeln Dryckesmönster och identitetsformering i nutida modernt skötsamma, den revolterande hedo- nisten och den kulturens tvångströja eller göra hål i den. Det de inte vill fastna i någon kategori eller scha- blon.