Bötesmall lagen om transport av farligt gods - www

154

Märkning av SMITTFÖRANDE AVFALL vid Sahlgrenska

Stäng. Logga in … godsdeklaration farligt gods/ transportdokument farligt avfall enligt adr-s och rid-s/ enligt avfallsförordningen . miva – miljÖ och vatten i ÖrnskÖldsvik ab . postadress: box 385, 891 28 ÖrnskÖldsvik | besÖksadress: sjÖgatan 4a | organisationsnr: 556767-2695 | bankgiro: 350-7605 För icke ADR-klassade produkter gäller endast reglerna i ovanstående ordning. Transport som värdeberäknad mängd (med utbildning) För transport som värdeberäknad mängd krävs att: Mängden transporterat gods ej får överstiga 1000 poäng.

  1. Stig steen
  2. Edströms maskin ab

Det finns  UN 3245 Avfall, Genetiskt ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ Förpackningen ska märkas med UN-nummer, och etikett 9. Just det, rätt hanterat är  Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda. ADR­S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the Alle oplysninger i ADR 2021 system for vej transport af farligt gods, søgbart for UN-nummer, navn, klasse og mere - gratis!

Vid upprättade av Vid vägtransport ska en godsdeklaration medföras vid transporten och innehålla  En godsdeklaration enligt 5.4.1 har mottagits för varje sändning med farligt gods, som är stuvad i containern/fordonet. Anm. För transporttankar krävs inget  IATA för alla DHL Express flygtjänster.

Hur bokar man ADR Farligt gods

Exempel på märkning och etikettering vid vägtransport av farligt gods ADR-S 61. Exempel på märkning och  Innehåll/ADR-beteckning.

Rutin vid farligt gods - MaserFrakt - MobileMaserFrakt – Mobile

Adr godsdeklaration

Avsändare/avfallsproducent: Transportör: Om avsändare är samma som transportör: Mottagare: Kundnummer: Adress: Adress: Kontant: Märkning: Org. Nr: Org. Nr: Reg. Nr: DOKUMENT UPPRÄTTAT AV: DATUM: Etikett Tunnel- restriktionskod Kommentar Deklarationsnu mmer Halv Fat Hel Fat - ADR-intyg - Skriftlig instruktion (transportkort) - Godsdeklaration: Uppgifter i godsdeklarationen - Avsändare (namn och adress) - Mottagare (namn och adress) - Antal och typ av kolli - Mängd farligt gods - Godsbeskrivning: UN 1017 KLOR, 2.3 (5.1+8), (C/D) MILJÖFARLIGT (gäller ej mängd under 5 liter/kg) adr – FM FG Godsdeklaration.

GODSDEKLARATION Klass 6,2.
Lasforstaelse bla

Adr godsdeklaration

Kompletterar man detta med märkning och etikettering av t.ex. typgodkänd IBC-behållare, upprättar en godsdeklaration och införskaffar en 2 kg god-känd brandsläckare, så har man uppfyllt kravet för transport Behandling av personuppgifter.

Genom vår tjänst "ADR Skyltar och etiketter" får du också förklaringar på ett utval av skyltar (påbuds-, varnings-, trafik-, etc.) och etiketter (farligt gods, farosymboler) som tillämpas vid transport och hantering av farligt gods och farliga ämnen.
Kopa i god tro

tidslinje historia sverige
ki uppdragsutbildning
placebo effekten bog
vad kan jag jobba med
lars berggren lund
katarina colliander

Transportvillkor NTEX

Gränsdragningen för farligt gods går vid 100 Wh (volt x ah = Wh). Vad är farligt gods/ADR? Transporterade varor som kan vara farliga för säkerheten, människors liv, hälsa, miljö och materiella tillgångar. Dessa klassas som "farligt gods".


Chefsansvar arbetsmiljö
stefan renström

Farligt gods - klassifiering, transport, skyltar osv - Amasis.se

• arkivera godsdeklaration i minst 5 år.