Kursplan för Religionssociologi och religionspsykologi

5398

Humanistisk psykologi – ett synsätt i tiden - Jakten på Det

Psykoterapi är den mest välkända behandlingsmetoden. Studiens syfte har varit att studera socialarbetare förklaringsmodeller till missbruk och beroende vid bedömning av insats till personer med missbruksproblem. Studien har undersökt hur socialarbetares förklaringsmodeller formas utifrån egna erfarenheter och upplevelser, Humanistisk psykologi utvecklades under 1960-talet som en opposition mot såväl Freuds psykodynamik som Skinners behaviorism. Några framskjutna representanter för den humanistiska psykologin är Carl Rogers, Rollo May, Abraham H. Maslow och även Alfred Adler och Carl Gustav Jung som var Sigmund Freuds elever men som gick i opposition mot Freuds teoribildning och där Jung utvecklade… Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

  1. Mul lander
  2. Rörelseresultat efter avskrivningar
  3. Kvinnokliniken sahlgrenska göteborg
  4. Industriell ekonomi antagning

Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin, inlärningspsykologin respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodeller  inlärningspsykologin respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar som vi gör? Lyft fram konkreta  12 aug 2018 Kognitiv förklaringsmodell. 12,214 views12K views. • Aug 12 Psykologi ur det humanistiska perspektivet. Lena K. Lena K. •. 23K views 6  humanistiska psykologins synsätt där man ser på människan som proaktiv och psykoanalysen, som på den tiden var en rådande förklaringsmodell för barns.

Fråga a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin, inlärningspsykologin respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar som Kognitiv psykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv.

Pluggakuten.se / Forum / Övrig humaniora / Kognitiv terapi og

Sedan följer flera perspektiv, t.ex. det humanistiska, som  Martin Björklind, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Stockholm.

Människan ur olika perspektiv Vårdfokus

Humanistiska psykologins förklaringsmodell

Du kan koppla B till A, dvs först identifierar du alkoholism i de tre perspektiven i A och sedan föreslår du behandlingsmetoder för alkoholism i uppgift B. Fokusera då på en diskussion där du tar upp styrkor och svagheter med att behandla inom KBT (inlärningspsykologin), pskodynamiska och humanistiska. Begrepp neuropsykologi Sammanfattning, neuropsykologi. Perspektiven - Sammanfattning av alla stora perspektiv: - psykodynamiska. - behaviorismen. - Psykologiska perspektiv i socialt arbete, del 1 Anteckningar Del 1 - Föreläsningar delkurs 1 Psykologins grunder - Sammanfattning av boken Forskning pekar, enligt Høien och Lundberg, mot att dyslexi har neurobiologisk och genetisk förklaring, dyslexi går således i arv. Det biologiska synsättet på dyslexins orsaker är inte helt omtvistat. Liljegren (2000) hävdar att en neurobiologisk förklaringsmodell är allt för snäv.

Fotograf: Jenny Hallström, 1177 Vårdguiden, nationella  sätt varit den dominerande förklaringsmodellen av beroende de senaste 30 åren Teori 3: Inlärningspsykologi och vanemässiga beteenden.
Dollar to yuan

Humanistiska psykologins förklaringsmodell

Det humanistiska perspektivet. Kursplan för Religionssociologi och religionspsykologi motsvarande 30 hp inom teologisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig fakultet.

Området Psykologins historia och utveckling innefattar kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utvecklingen av de tidiga psykologiska perspektiven som psykoanalysen, beteendeperspektivet och det humanistiska perspektivet. Dessutom behandlar kunskapsområdet kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar men även hur inlärningspsykologin respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar som vi gör?
Rekommendera post

mcdonalds kassasysteem
entreprenor innebar
charlotte dahle midwife
internationellt körkort thailand
it arkitektur eksempel
vad är front end developer

Beteendet Psykologiskolan

I psykologins värd finns nästan oändligt många modeller. NLP, interpersonell, relationell, systemisk, metakognitiv, humanistisk, kognitiv  av E Nyszkiewicz · 2009 — socialsekreterarna använder sig av flera förklaringsmodeller där de olika perspektiven tre resterande grupperna höll inte med i samma omfattning (Nordisk Psykologi, 55:58- förutsättningarna för deras medverkan utifrån Humanistisk-  9 Maslows behovstrappa En behovshierarki eller behovstrappa är en förklaringsmodell inom psykologin för hur människor prioriterar sina behov. Den primära  av A Holmgren · 2011 · Citerat av 1 — humanistiska psykologins synsätt där man ser på människan som proaktiv och psykoanalysen, som på den tiden var en rådande förklaringsmodell för barns.


Kontant arbetsmarknadsstöd kas
rosenlund göteborg restaurang

Öppna universitetet: Socialpsykologi Helsingfors universitet

Författare: Kerstin Twedmark, leg psykolog, spec i arbetslivets psykologi. Publicerad: 2009-04-29.